1. از طریق آدرس hormoznet.net/app اقدام به نصب اپلیکیشن باشگاه مشتریان پیشگامان هرمزگان نمایید.
  2. پس از نصب وارد محیط اپلیکیشن شوید.
  3. از منوی سمت راست فیلد پشتیبانی هوشمند را باز نمایید.
  4. حال بر روی تست سرعت کلیک نمایید.