اگر چراغ PPP روی مودم خاموش باشد، در حالی که چراغ ADSL مودم روشن است، یعنی با وجود ارتباط صحیح مودم با خط رانژه، تنظیمات لازم برای ارتباط اینترنت به درستی بروی مودم انجام نشده است.

جهت رفع مورد ذکر شده وارد کنسول مودم ( کانفیگ مودم ) شده و تنظیمات مودم را بررسی کنید و مجددا انجام دهید.

اگر بصورت دستی کانکشن را انجام دهید امکان مواجه شدن با خطا های زیر وجود دارد :

  • بررسیError 678 , 651

در صورتی که به کانکشن ست شده روی سیستمتان بصورت دستی کانت می شوید و با Error 678 در وبندوز XP و یا با Error 651 در ویندوز Vista و یا Seven مواجه می‌شوید به نکات زیر توجه فرمایید :

  1. از Up بودن DSL CPE اطمینان حاصل می‌کنیم.
  2. نصب صحیح کارت شبکه مربوط به اتصال به مودم را چک فرموده و از Enable بودن آن مطمئن شوید.
  3. مقادیر VPI/VCI رادرکنسول DSL CPE چک کرده و از صحیح بودن کانفیگ آن اطمینان حاصل کنید.
  4. VPI برابر صفر و VCI برابر با ۳۵ است.
  5. کانکشن خود را پاک کرده و مجدد یک کانکشن جدید بسازید. ( جهت بررسی این موضوع ابتدا Firewall و Internet Security‌ های OS راDisable نموده و مجدد کانکشن خود را چک کنید.
  • بررسی Error691
  1. اشتباه واردکردن Password ( اگرپسورد خط ADSL را در کانکشن خود اشتباه وارد کنید این خطا به شما نشان داده می‌شود.)
  2. تمام شدن ترافیک دوره
  3. سوء استفاده ( در صورتی که شما از محل دیگر و شماره رانژه دیگری قصد کانکت شدن به سرویس ADSL خود را داشته باشید این خطا به شما نشان داده خواهد شد. )