در صورت خاموش بودن چراغ لینک ADSL می توانید، یکی از راه های زیر را جهت بررسی و رفع مشکل ارتباط اینترنت خود استفاده نمایید :

  • از روشن بودن مودم مطمئن شوید.
  • از اتصال صحیح آداپتور به مودم مطمئن شوید.
  • از اتصال صحیح کابل گوشی تلفن به مودم مطمئن شوید.
  • از اتصال صحیح کابل خط تلفن رانژه شده به مودم مطمئن شوید.
  • از اتصال صحیح اسپلیتر به مودم مطمئن شوید.
  • خط تلفن رانژه باید وصل شده باشد و بوق داشته باشد، در غیر اینصورت با شماره ۲۰۱۱۷ تماس بگیرید.
  • مودم را بصورت مستقیم به تلفن وصل کنید. ( بدون اتصال هیچ وسیله ی جانبی )
  • پریز و کابل تلفن را تعویض نمایید.

در صورت عدم رفع مشکل می توانید با شماره ۰۷۶۳۲۳۰۰ واحد پشتیبانی شرکت پیشگامان هرمزگان تماس حاصل فرمایید.