با ثبت نظرات ارزشمند خود
از نحوه عملکرد پیشگامان در نظرسنجی سازمان
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، برنده جایزه شوید.

برای شرکت در نظرسنجی اینجا کلیک کنید
با شرکت در این نظرسنجی علاوه بر بهبود خدمات پیشگامان به پاس قدردانی از زمانی که صرف کرده‌اید به تمامی شرکت کنندگان 3 گیگابایت ترافیک هدیه اهدا خواهد شد.