به اطلاع کلیه مشترکین پیشگامان می رسانیم، به درخواست وب سایت اینترنتی نماوا با آدرس اینترنتی namava.ir از تاریخ 16 آذر 98 از حالت ترافیک رایگان خارج شده و ترافیک مصرفی برای مشترکین پیشگامان رایگان محاسبه نخواهد شد و بر اساس تعرفه ترافیک داخلی از حساب مشترکین کسر می‌شود.

قابل ذکر است مشترکینی که تا قبل از این تاریخ اکانت خریداری کرده اند از ترافیک رایگان تا پایان زمان اکانت خود استفاده خواهند کرد.