مشخصات سرویس اینترنت بی سیم هرمزنت

اگر سرعت و کیفیت اینترنت در شبانه روز یکی از مهم ترین فاکتور ها برای شما ست اینترنت بی سیم wireless میتواند برای شما مناسب باشد. هزینه نصب و راه اندازی آن به طرز محسوسی پایین است.در اینترنت wireless محدودیتی برای انتقال ندارید و این فناوری برای برقراری ارتباط پرسرعت و بدون قطعی با اینترنت طراحی شده است.این اینترنت بر مبنای فرکانس رادیویی بدون نیاز به کابل و خط تلفن است.در برخی سازمان‌ها و شرکت‌ها که نیازمند اینترنت با سرعت‌های بالا هستند، اما امکان استفاده ازخطوط مسی اجاره‌ای را ندارند، اینترنت پرسرعت بی‌سیم، بهترین گزینه است.

اینترت خانگی

مشخصات سرویس اینترنت بی سیم هرمزنت

اگر سرعت و کیفیت اینترنت در شبانه روز یکی از مهم ترین فاکتور ها برای شما ست اینترنت بی سیم wireless میتواند برای شما مناسب باشد. هزینه نصب و راه اندازی آن به طرز محسوسی پایین است. در اینترنت wireless محدودیتی برای انتقال ندارید و این فناوری برای برقراری ارتباط پرسرعت و بدون قطعی با اینترنت طراحی شده است.این اینترنت بر مبنای فرکانس رادیویی بدون نیاز به کابل و خط تلفن است. در برخی سازمان‌ها و شرکت‌ها که نیازمند اینترنت با سرعت‌های بالا هستند، اما امکان استفاده ازخطوط مسی اجاره‌ای را ندارند، اینترنت پرسرعت بی‌سیم، بهترین گزینه است.