مشخصات سرویس اینترنت خانگی هرمزنت

اینترنت پرسرعت ADSL، امروزه به‌عنوان یکی از ابزارهای شناخت توسعه صنعت فناوری دیجیتال و رشد فرهنگی یک جامعه به شمار می‌رود. شما مشترکین عزیز با استفاده از این سرویس قادر خواهید بود تنها با استفاده از یک خط تلفن به صورت دائم وبا سرعتی بالا به اینترنت متصل شوید.

این سرویس بر بستر کابل تلفن عمل میکند واین فناوری بهترین و بیشترین سرعت را بدون نیاز به تدارک زیرساخت های جدید ممکن ساخته است.علارغم تفکر اشتباه برخی ، سرویس ADSL معایب مشغول شدن خط تلفن و اضافه شدن هزینه ی اضافه روی قبض تلفن را ندارد و شما باخرید سرویس مقرون به صرفه ADSL اتصالی سریع و بی درد سر به اینترنت خواهید .

adsl-service

مشخصات سرویس اینترنت خانگی هرمزنت

اینترنت پرسرعت ADSL، امروزه به‌عنوان یکی از ابزارهای شناخت توسعه صنعت فناوری دیجیتال و رشد فرهنگی یک جامعه به شمار می‌رود. شما مشترکین عزیز با استفاده از این سرویس قادر خواهید بود تنها با استفاده از یک خط تلفن به صورت دائم وبا سرعتی بالا به اینترنت متصل شوید.

این سرویس بر بستر کابل تلفن عمل میکند واین فناوری بهترین و بیشترین سرعت را بدون نیاز به تدارک زیرساخت های جدید ممکن ساخته است.علارغم تفکر اشتباه برخی ، سرویس ADSL معایب مشغول شدن خط تلفن و اضافه شدن هزینه ی اضافه روی قبض تلفن را ندارد و شما باخرید سرویس مقرون به صرفه ADSL اتصالی سریع و بی درد سر به اینترنت خواهید .