با توجه به تنوع استفاده کاربران از مودم های متفاوت برای دریافت راهنمایی از طریق شماره ۰۷۶۳۲۳۰۰ با واحد پشتیبانی فنی تماس حاصل فرم