نکته حائز اهمیتی که وجود دارد سرویس ADSL در واقع نوعی از DSL ها می باشد که ارتباط یا همان فرکانس های قابل دسترسی در آن نامتقارن بوده و سرعت دریافت داده ها  به مراتب بیشتر از ارسال آنها خواهد بود و از آنجا که سیگنال بر روی کابل های تلفن معمولی مسافت زیادی را نمی توانند طی کنند ADSL در فواصل اندک قابل استفاده است که معمولا کمتر از ۵ کیلومتر می باشد (فاصله بین مرکز مخابراتی تا محل نصب سرویس مشترک)،سرویس+ADSL۲ نسل جدیدتر این سرویس است که تفاوت عمده آنها در سرعت می باشد و می تواند تا ۳ برابر بیشتر از ADSL باشد. سرویس های+ADSL۲ از حداقل سرعت ۱۲۸Kbps  تا حداکثر سرعت ۱۶ Mbps قابل ارائه به مشترکین می باشد.

در نتیجه ” فاصله ” تعیین کننده سرعت مشترک می باشد و هرچه محل مشترک به مرکز مخابراتی مربوطه نزدیک تر باشد سرعت دریافتی بیشتر می باشد.

مشاهده می شود برخی از مشترکین در بهترین شرایط ، قطع و وصلی لینک دارند و یا با توجه به فاصله ای که از مرکز مخابراتی دارند ، سرعت دریافتی شان مناسب نمی باشد در این حالت بررسی از سر خط پیشنهاد می شود ( سرخط ، جعبه مخابراتی می باشد که اکثرا در ورودی منزل ، کار گذاشته شده است و مودم باید با سیم کوتاهی به سر خط متصل شود )

و پس از بررسی از سر خط با دو نتیجه مواجه خواهیم بود :

  • اگر پس از بررسی سر خط مشکل برطرف شد در نتیجه سیم کشی داخلی مورد دارد ( سیمی که از سر خط به داخل هدایت شده ایراد دارد و باید مشترک این مشکل را برطرف کند و شرکت ارائه دهنده مسئولیتی در این قبال نخواهد داشت )
  • اگر از سر خط همچنان مشکل پابرجا باشد ، از تجهیزات داخل مخابرات بررسی خواهد شد.

پس از بررسی از خود تجهیزات با دو نتیجه روبه رو خواهیم بود :

  • اگر بررسی از سر تجهیزات صورت گرفت و مشخص شود که مشکلی وجود دارد ، با تغییرات لازمه مشکل رفع خواهد شد ( پیگیری و مسئولیت تغییرات بر عهده شرکت ارائه دهنده می باشد )
  • اگر بررسی از سر تجهیزات صورت گرفت و مشخص شود که مشکلی وجود ندارد ، درنتیجه مسیر کابلی مشترک مشکل دارد ( درواقع سیمی که از مخابرات تا سرخط هدایت شده است مشکل دارد و پیگیری مشکل مسیر کابلی بر عهده خود مشترک می باشد و باید با مخابرات پیگیری های لازمه را انجام دهند )