شرکت متعهد است که ارتباط با اینترنت را در درگاه خروجی مودم تحویل مصرف کننده نماید. نصب و راه اندازی خدمات به صورت پیش فرض به روش تلفنی انجام می پذیرد و در صورت مراجعه به محل، هزینه حضور کارشناس اخذ می گردد.

  • شرکت خدمات پشتیبانی فنی تلفنی در موضوع استفاده از خطوط پرسرعت داده ها به مصرف کننده را به صورت ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته تعهد می کند.

تبصره: چنان چه مصرف کننده از تجهیزاتی استفاده کند که مورد تائید فنی شرکت نباشد، شرکت مختار است از ارائه ی خدمات پشتیبانی فنی خودداری کند.

  • شرکت هیچ گونه تعهدی نسبت به ارائه ی سرویس در صورت مشکلات پیش آمده از طرف مخابرات اعم از قطع خط مصرف کننده، عملیات کابل برگردان، تبدیل شدن خط تلفن به حالت PCM یا فیبر نوری و غیره و همچنین بروز اشکال و اختلال در شبکه های مخابراتی و انتقال داده های شرکت مخابرات ایران و سایر شرکت های مخابراتی وابسته و غیره و یا اختلال در اینترنت جهانی را نخواهد داشت.
  • شرکت برقراری موضوع قرارداد را بدون احتساب مشکلات ناشی از سخت افزار و نرم افزارهای رایانه ی مصرف کننده و همچنین اشکالات ناشی از شرکت مخابرات به میزان ۹۵% تضمین می نماید.
  • تغییر سرویس مصرف کننده (نوع سرویس ، ارتقاء یا کاهش) با توجه به امکانات، صلاح دید، شرایط و ضوابط شرکت و در ابتدای دوره ی اشتراک بعدی امکان پذیر خواهد بود.
  • شرکت می تواند به صلاح دید خود و در راستای حفظ امنیت و یا بهره وری مناسب شبکه، برخی از دسترسی های مصرف کننده بر روی بعضی از پورت ها و یا پروتکل ها را محدود نماید.
  • شرکت متعهد است در صورتی که اختلال و قطعی به وجود آمده مربوط به شبکه پیشگامان و در حیطه ی مسئولیت شرکت باشد مطابق با ضوابط و چارچوب موافقت نامه های سطح خدمات (SLA) سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی اقدام به جبران قطعی ها نماید.
  • ضریب دسترسی، مشخص کننده حداکثر میزان دسترسی مشتری به خدمت های ارائه شده روی بستر ADSL شبکه ی پیشگامان بوده و با توجه به پارامترهای مندرج در موافقت نامه ی سطح خدمات تعیین گردیده است.

به طور مثال در زیر به ضرایب A و B اشاره شده است:

ضریب A (میزان تلفات بسته PLR): بیان کننده ی میانگین گم شدن یا از دست رفتن بسته های IP در طول شبکه ی پیشگامان و برابر با ۳% می باشد.

ضریب B (تاخیر یا Latency): متوسط زمانی است که طول می کشد یک بسته از پورت دسترسی مشتری تا نقطه انتهایی شبکه ی پیشگامان برسد که برابر با ۱۶۰ میلی ثانیه می باشد.

ضریب C (پهنای باند تضمین شده): به حداقل پهنای باند اختصاص یافته به خدمت گیرنده در دوره ی زمانی اطلاق می شود که برابر با ۰,۱۲۵ می باشد.

ضریب MTTR (میانگین زمان بازیابی یا تعمیر): میانگین زمان رفع خرابی و برقراری مجدد خدمت که ۷۲ ساعت می باشد.

  • در صورتی که برای پیشگامان محرز گردد، مصرف کننده مدارک جعلی جهت استفاده از سرویس های با سرعت بالاتر از ۱۲۸kb ارائه نموده و یا در ارسال مدارک لازم پس از عقد قرارداد طبق تعهد نامه ارسال مدارک، قصور کرده است، به صورت یک طرفه اقدام به تعویض سرویس فعلی به نزدیک ترین سرویس از نظر میزان پرداخت مشترک و با سرعت ۱۲۸kb اقدام خواهد نمود.