پس از انتخاب بانک و کلیک برروی دکمه “پرداخت آنلاین” شما به بخش پرداخت الکترونیک یکی از بانک های طرف قرارداد ما (بر اساس انتخاب بانک) منتقل می شوید.

در این بخش، اطلاعات مورد نیاز شما عبارتند از شماره ۱۶ رقمی که روی کارت بانکی شما درج شده است.

کد سه یا چهار رقمی CVV۲ که روی کارت بانکی یا پشت آن درج شده است.

رمز اینترنتی (رمز دوم) : برای فعال کردن رمز دوم یا رمز اینترنتی خود کافیست از طریق خودپرداز یکی از شعبه هایی که کارت بانکی شما متعلق به آن می باشد، رمز دوم خود را فعال کنید. برای دریافت رمز اینترنتی باید در دستگاه خودپرداز، به بخش عملیات رمز و سپس دریافت رمز دوم مراجعه کنید. همچنین می توانید با مراجعه به یکی از شعب بانکهای عضو شتاب (بانکی که در آن حساب دارید) درخواست دریافت رمز دوم (به منظور استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک) نمایید.

در صورتی که اطلاعات کارت بانکی درست وارد شده باشد و عملیات بانکی با موفقیت انجام شود، بانک مقصد شما را به سایت شرکت باز می گرداند و می توانید اطلاعات مربوط به تراکنش راملاحظه نمایید.