برای رویت میزان مصرف و زمان های مربوط به آن ، کافیست مطابق شکل با انتخاب بازه زمانی مورد نظر و سپس کلیک برروی دکمه “گزارش” اطلاعات کاملی شامل زیر قابل ملاحظه می باشد :

▪ مدت زمان اتصال
▪ میزان ارسال
▪ میزان دریافت
▪ جمع ترافیک مصرفی
▪ ترافیک رایگان مصرفی
▪ ترافیک کم شده از اعتبار

لازم به ذکر است :

به علت سرویس دهی بهتر، همواره ۵۰۰ رکورد آخر داده از گزارش ریز مصرف نمایش داده میشود.
اگر تاریخ آخرین رکورد نمایش داده شده با تاریخ انتهای بازه گزارش مطابقت ندارد بازه انتخابی را کوچکتر انتخاب نمایید.