صنعت نفت وگاز در طی سال های اخیر همواره جز مهم ترین و حیاتی ترین صنعت کشور به شمار رفته است.از این رو هرمزنت همواره در تلاش بوده است خدمات سازمانی مربوط به این صنعت را به بهترین شکل برای این مراکز ارائه دهد.

خدماتی که در این بخش ها ارائه خواهند شد شامل: