مواردی همچون امنیت اطلاعات -پایگاه داده ها – تلفن های ثابت و غیره…در بخش هایی همانند بانک بیمه از موضوعات حائز اهمیت به شمار میرود.راه کار هایی که ما در این بخش به شما ارائه خواهیم داد شامل:

نفت و گاز- راهکار سازمانی