خدمات شبکه

خدمات شبکه‌های کامپیوتری در دنیای حاضر فقط به توانایی ارائه آن نیست! بسیاری از شرکت‌های کامپیوتری توانایی ارائه خدمات شبکه را دارا هستند ولی مشتریان این حوزه سرعت ارائه خدمات در کنار کیفیت بالای ارائه خدمات شبکه را در اولویت می‌دانند و انتخاب خود را در گرو داشتن حداقل این دو مورد می‌دانند، آماری که شرکت گلوپ در سال 2015 بیرون داده است 23% از شرکت‌هایی که خدمات شبکه‌های کامپیوتری به مشتریان خود می‌دهند از ضعف شدید در نحوه ارائه به موقع خدمات شبکه بر خوردار هستند و مشتریان خود را از دست می‌دهند.
شرکت هرمز نت توانسته است با دقت بالا در ارائه خدمات شبکه‌های متمرکز مشتریانی را به دست بیاورد که از شرکت‌های پشتیبانی شبکه قبلی خود به دلیل عدم رضایت از انجام تعهدات در زمان مورد نظر ناراضی بوده‌اند و دلیل رضایت‌مندی مشتریان هرمزنت همین توجه به درخواست‌های مشتری و مرتفع کردن آنها در مدت زمان مناسب با بالاترین کیفیت بوده است.
ما در هرمزنت با توجه به سابقه بیش از یک دهه خود خدمات متفاوتی را ارائه می‌دهیم و تیم تحقیق و توسعه خدمات شبکه هرمزنت همیشه به دنبال استفاده از تکنولوژی های برتر و خدمات شبکه‌ای متفاوت برای ارائه خدماتی بهتر و شایسته تر برای سازمانها و شرکت‌های طرف قرارداد خود است و این پیشروی در ارائه خدمات شبکه در تیم هرمزنت باعث شده است تا از رقبای خود در این امر پیشی بگیرد.

ما در هرمزنت خدمات ارائه شده را در پنج قسمت زیر تقسیم کرده‌ایم و تمام سعی خود را می‌کنیم تا در این خدمات پیشرو باشیم:

مدار الکترونیکیو اینترنتی
مدار الکترونیکیو اینترنتی

خدمات شبکه‌های کامپیوتری در دنیای حاضر فقط به توانایی ارائه آن نیست! بسیاری از شرکت‌های کامپیوتری توانایی ارائه خدمات شبکه را دارا هستند ولی مشتریان این حوزه سرعت ارائه خدمات در کنار کیفیت بالای ارائه خدمات شبکه را در اولویت می‌دانند و انتخاب خود را در گرو داشتن حداقل این دو مورد می‌دانند، آماری که شرکت گلوپ در سال 2015 بیرون داده است 23% از شرکت‌هایی که خدمات شبکه‌های کامپیوتری به مشتریان خود می‌دهند از ضعف شدید در نحوه ارائه به موقع خدمات شبکه بر خوردار هستند و مشتریان خود را از دست می‌دهند.
شرکت هرمز نت توانسته است با دقت بالا در ارائه خدمات شبکه‌های متمرکز مشتریانی را به دست بیاورد که از شرکت‌های پشتیبانی شبکه قبلی خود به دلیل عدم رضایت از انجام تعهدات در زمان مورد نظر ناراضی بوده‌اند و دلیل رضایت‌مندی مشتریان هرمزنت همین توجه به درخواست‌های مشتری و مرتفع کردن آنها در مدت زمان مناسب با بالاترین کیفیت بوده است.
ما در هرمزنت با توجه به سابقه بیش از یک دهه خود خدمات متفاوتی را ارائه می‌دهیم و تیم تحقیق و توسعه خدمات شبکه هرمزنت همیشه به دنبال استفاده از تکنولوژی های برتر و خدمات شبکه‌ای متفاوت برای ارائه خدماتی بهتر و شایسته تر برای سازمانها و شرکت‌های طرف قرارداد خود است و این پیشروی در ارائه خدمات شبکه در تیم هرمزنت باعث شده است تا از رقبای خود در این امر پیشی بگیرد.

ما در هرمزنت خدمات ارائه شده را در پنج قسمت زیر تقسیم کرده‌ایم و تمام سعی خود را می‌کنیم تا در این خدمات پیشرو باشیم: