فرم درخواست اخذ نمایندگی هرمزنت

فرصت استثنایی جهت همکاری با شرکت هرمزنت  و افزایش درآمد. برای کسب اطلاعات بیشتر فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید.

  مشخصات متقاضی

  شخصیت :

  حقیقیحقوقی

  نام ونام خانوادگی

  کد ملی

  شماره تماس

  موبایل

  استان

  شهرستان

  کدپستی

  نشانی

  ایمیل

  نام شرکت

  نام و نام خانوادگی مدیرعامل

  شناسه ملی

  شماره ثبت

  کد ملی مدیرعامل

  کد اقتصادی

  شماره تماس

  موبایل

  استان

  شهرستان

  کدپستی

  نشانی

  ایمیل

  سوابق کاری

  حوزه فعالیت :

  خدمات کامپیوترخدمات موبایلخدمات اینترنت وشبکهپیشخوانسایر

  آخرین مدرک تحصیلی

  رشته تحصیلی

  مدارک

  * حداکثر حجم مورد تایید فایل ها 2 مگابایت می باشد .

  تصویر شناسنامه :

  تصویر کارت ملی :

  جواز کسب / اساسنامه :

  سند ملکی / اجاره نامه :

  تصویر آگهی تاسیس شرکت :

  تصویر روزنامه رسی :

  تصویر آگهی تغییرات :

  گواهی ارزش افزوده :

  تصویر دفتر یا فروشگاه :

  فرم های پیوست :

  درخواست

  خدمات :

  اینترنت وایرلساینترنت ADSLاینترنت TD-LTEاینترنت پهنای باند اختصاصیتلفن ثابت

  آیا سابقه کار با شرکت های دیگر را داشته اید ؟ :

  خیربله

  کدام شرکت :

  علت قطع همکاری :