فرم درخواست اخذ نمایندگی هرمزنت

فرصت استثنایی جهت همکاری با شرکت هرمزنت  و افزایش درآمد. برای کسب اطلاعات بیشتر فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید.

  مشخصات متقاضی

  شخصیت : حقیقیحقوقی
  نام ونام خانوادگی
  کد ملی
  شماره تماس
  موبایل
  استان
  شهرستان
  کدپستی
  نشانی
  ایمیل
  نام شرکت
  نام و نام خانوادگی مدیرعامل
  شناسه ملی
  شماره ثبت
  کد ملی مدیرعامل
  کد اقتصادی
  شماره تماس
  موبایل
  استان
  شهرستان
  کدپستی
  نشانی
  ایمیل

  سوابق کاری

  حوزه فعالیت : خدمات کامپیوترخدمات موبایلخدمات اینترنت وشبکهپیشخوانسایر
  آخرین مدرک تحصیلی
  رشته تحصیلی

  مدارک

  * حداکثر حجم مورد تایید فایل ها ۲ مگابایت می باشد .

  تصویر شناسنامه :
  تصویر کارت ملی :
  جواز کسب / اساسنامه :
  سند ملکی / اجاره نامه :
  تصویر آگهی تاسیس شرکت :
  تصویر روزنامه رسی :
  تصویر آگهی تغییرات :
  گواهی ارزش افزوده :
  تصویر دفتر یا فروشگاه :
  فرم های پیوست :

  درخواست

  خدمات : اینترنت وایرلساینترنت ADSLاینترنت TD-LTEاینترنت پهنای باند اختصاصیتلفن ثابت
  آیا سابقه کار با شرکت های دیگر را داشته اید ؟ : خیربله
  کدام شرکت :
  علت قطع همکاری :