نمایندگی های هرمزنت در استان هرمزگان و حومه

گروه هرمزنت، به منظور سهولت خدمات رسانی بهتر و رفاه حال مشتریان ، خدمات خود را از طریق نمایندگی‌ های خویش در استان هرمزگان به مشتریان ارائه می‌دهد.
شهرستان: بندرعباس
 1. نام مرکز: قلات بالا-قلات پایین-تازیان-پاتل نام نماینده: هارون کلاتک شماره تماس: 09164262028 خدمات: ADSL/وایرلس
 2. نام مرکز : پاقلاتان-تخت(جلابی)-زوکی-تیرو نام نماینده: صائب پوشمین شماره تماس: 09179045925 خدمات: ADSL/وایرلس
 3. نام مرکز : بندرعباس نام نماینده: صابر خرمی شماره تماس: 09394923585 خدمات: ADSL/وایرلس
 4. نام مرکز : بندرعباس نام نماینده: نکیسا کریمی شماره تماس: 09397293003 خدمات: ADSL/وایرلس
شهرستان: بستک
 1. دفتر مرکزی بستک (نمایندگی اصلی) مدیریت: عبدالطیف شیروانی شماره تماس: 07632300800 آدرس: بستک خیابان امام خمینی روبه روی بانک مسکن
 2. نام مرکز : تدرویه نام نماینده: محمد احمدی شماره تماس: 09173640496 خدمات: ADSL/وایرلس
 3. نام مرکز : جناح نام نماینده: میلادنیکو شماره تماس: 09399176162 خدمات: ADSL/وایرلس
 4. نام مرکز : جناح نام نماینده: اسماعیل ریزپوران شماره تماس: 09398192628 خدمات: ADSL
 5. نام مرکز : دهتل نام نماینده: سیدعلی حسینی شماره تماس: 09353331401 خدمات: ADSL/وایرلس
 6. نام مرکز : دهنگ نام نماینده: سیدمحمدقادری شماره تماس: 09179621359 خدمات: ADSL/وایرلس
 7. نام مرکز : زنگارد نام نماینده: احمد پورمحمد شماره تماس: 09173641384 خدمات: ADSL/وایرلس
 8. نام مرکز : زنگارد نام نماینده: محمد امین پورمحمد شماره تماس: 09173647008 خدمات: ADSL/وایرلس
 9. نام مرکز : عالی احمدان نام نماینده: اسحاق پرواز شماره تماس: 09177622097 خدمات: وایرلس
 10. نام مرکز : کمشک نام نماینده: حسن شجاع شماره تماس: 09177625284 خدمات: ADSL
 11. نام مرکز : کمشک نام نماینده: حسین صمدی نیا شماره تماس: 09179945385 خدمات: وایرلس
 12. نام مرکز : کنارسیاه نام نماینده: علی چترعنبرین شماره تماس: 09175480257 خدمات: وایرلس
 13. نام مرکز : کوخرد نام نماینده: یعقوب بارکار شماره تماس: 09102280038 خدمات: ADSL/وایرلس
 14. نام مرکز : کوخرد نام نماینده: عبدالله محمدیان شماره تماس: 09179945411 خدمات: وایرلس
 15. نام مرکز : کهتویه نام نماینده: عبدالله فرد شماره تماس: 09177644300 خدمات: ADSL
 16. نام مرکز : کهتویه نام نماینده: عبدالرحمن حسن پور شماره تماس: 09179640071 خدمات: وایرلس
 17. نام مرکز : کوهیج نام نماینده: عبدالحمید پورجلیل شماره تماس: 09177626532 خدمات: ADSL/وایرلس
 18. نام مرکز : گزه نام نماینده: عارف برش شماره تماس: 09174994391 خدمات: وایرلس
 19. نام مرکز : گودگز نام نماینده: فاضل فرید شماره تماس: 09179955505 خدمات: ADSL
 20. نام مرکز : لاورشیخ نام نماینده: ناصرخواجه پور شماره تماس: 09171981530 خدمات: ADSL
 21. نام مرکز : مردنو نام نماینده: کیومرث یوسفی شماره تماس: 09171982141 خدمات: ADSL
 22. نام مرکز : هنگویه نام نماینده: سعید پرنور شماره تماس: 09177643090 خدمات: ADSL/وایرلس
 23. نام مرکز : بستک نام نماینده: احمد آهن جان شماره تماس: 09172820133 خدمات: ADSL/وایرلس
شهرستان: پارسیان
 • نام مرکز : پارسیان نام نماینده: مصطفی بحری شماره تماس: 09214607716 خدمات: وایرلس
شهرستان: حاجی آباد
 • نام مرکز : حاجی آباد نام نماینده: محمد محسن خلیفه ای شماره تماس: 09175095232 خدمات: وایرلس
جزیره: کیش
 • شرکت هرمزنت ارائه دهنده ی خدمات isp در جنوب کشور ، در جهت گسترش نمایندگی‌های خود در این شهرستان نماینده می‌پذیرد.
شهرستان: میناب
 • شرکت هرمزنت ارائه دهنده ی خدمات isp در جنوب کشور ، در جهت گسترش نمایندگی‌های خود در این شهرستان نماینده می‌پذیرد.
شهرستان: رودان
 • شرکت هرمزنت ارائه دهنده ی خدمات isp در جنوب کشور ، در جهت گسترش نمایندگی‌های خود در این شهرستان نماینده می‌پذیرد.
شهرستان: قشم
 • نام مرکز : قشم نام نماینده: آقای اسدی شماره تماس: 07632300 خدمات: ADSL/وایرلس
شهرستان: بندرخمیر
 1. دفتر مرکزی خمیر (نمایندگی اصلی) مدیریت: سید عیسی سلیمانی شماره تماس: 07632300600 آدرس: خمیر
 2. نام مرکز : دژگان نام نماینده: سلمانی شماره تماس: 09173685729 خدمات: ADSL/وایرلس
 3. نام مرکز : گاومیری نام نماینده: سید احمدحسینی شماره تماس: 09027620222 خدمات: ADSL/وایرلس
 4. نام مرکز : پیشکان نام نماینده: طیب اسنگ شماره تماس: 09179489068 خدمات: ADSL/وایرلس
 5. نام مرکز : سیاتک نام نماینده: ابراهیم بان شماره تماس: 09389373391 خدمات: ADSL/وایرلس
 6. نام مرکز : کوشک نام نماینده: سلیمان سلیمانی شماره تماس: 09175250551 خدمات: ADSL/وایرلس
 7. نام مرکز : سایه خوش نام نماینده: مروان آراسته شماره تماس: 09170300940 خدمات: ADSL/وایرلس
 8. نام مرکز : دولاب نام نماینده: محمد تاند شماره تماس: 09177632261 خدمات: ADSL/وایرلس
 9. نام مرکز : دولاب نام نماینده: خالد اسلامی شماره تماس: 09179392261 خدمات: ADSL/وایرلس
 10. نام مرکز : کنخ نام نماینده: محمودلاوری شماره تماس: 09164355813 خدمات: ADSL/وایرلس
شهرستان: بندرلنگه
 • دفتر مرکزی بندر لنگه (نمایندگی اصلی) مدیریت: سید محمد عقیل زاده شماره تماس: 07632300500 آدرس: بندرکنگ
شهرستان: سیریک
 • دفتر مرکزی مکران (نمایندگی اصلی) نام نماینده: ابراهیم دریا شماره تماس: 07632303
شهرستان: جاسک
 • دفتر مرکزی مکران (نمایندگی اصلی) نام نماینده: ابراهیم دریا شماره تماس: 07632303
شهرستان: بشاگرد
 • شرکت هرمزنت ارائه دهنده ی خدمات isp در جنوب کشور ، در جهت گسترش نمایندگی‌های خود در این شهرستان نماینده می‌پذیرد.
';