تغییر گذرواژه پنل

با استفاده از فرم زیر می‌توانید گذرواژه‌ی ورود به سامانه را تغییر دهید. در این قسمت شما فقط رمز ورود به پنل خود را تغیر میدهید با عوض کردن این رمز ، رمز وای فای و مودم خود را تغیر نمیدهید . جهت تغیر رمز اتصال  مودم به گوشی  لطفا خود به قسمت آموز های موارد فنی مراجعه کنید .