خرید سرویس

در تب  مرکز خرید میتوانید خرید سرویس یا خرید ترافیک و تغییر سرویس را داشته باشید خرید سرویس چطور میتوانیم راحت تر سرویس مناسب...

ادامه مطلب

تغییر سرویس

در این قسمت شما اگر سرویس اشتباهی خریداری گردید یا پس از خرید سرویس متوجه شدین این سرویس مناسب مصرف شما نیست میتوانید سرویس خود...

ادامه مطلب

شارژ رایگان

در این قسمت شما میتونید در صورت اتمام حجم یا اتمام روزهای سرویس یک روز رایگان با حجم دریافت کنید

ادامه مطلب

آموزش مودم U-Tel

توصیه های ایمنی جهت جلوگیری از صدمات و خطرات الکتریکی احتمالی، حتماً به موارد ذیل توجه فرمایید: جهت تامین برق مودم، تنها از آ...

ادامه مطلب

آموزش مودم TP-LINK

مقدمه برای اتصال به اینترنت توسط سرویس ADSL باید خط تلفن رانژه گردد. خط رانژه شده خط تلفنی است که می‌تواند Voice و Data را هم‌زما...

ادامه مطلب