راهکارهای ممکن برای ارائه اینترنت مرکزی کدامند؟

  • اینترنت مرکزی با تکنولوژی +ADSL2 (ای دی اس ال 2+)
  • اینترنت مرکزی LAN با تکنولوژی VDSL2
  • اینترنت وایرلس عمومی با تکنولوژی