اهمیت فاصله مرکز تا محل مشترک چیست؟

نکته حائز اهمیتی که وجود دارد سرویس ADSL در واقع نوعی از DSL ها می باشد که ارتباط یا همان فرکانس های قابل دسترسی در آن نامتقارن بوده و سرعت دریافت داده ها  به مراتب بیشتر از ارسال آنها خواهد بود و از آنجا که سیگنال بر روی کابل های تلفن معمولی مسافت زیادی را نمی توانند طی کنند ADSL در فواصل اندک قابل استفاده است که معمولا کمتر از ۵ کیلومتر می باشد (فاصله بین مرکز مخابراتی تا محل نصب سرویس مشترک)،سرویس+ADSL۲ نسل جدیدتر این سرویس است که تفاوت عمده آنها در سرعت می باشد و می تواند تا ۳ برابر بیشتر از ADSL باشد. سرویس های+ADSL۲ از حداقل سرعت ۱۲۸Kbps  تا حداکثر سرعت ۱۶ Mbps قابل ارائه به مشترکین می باشد.

در نتیجه ” فاصله ” تعیین کننده سرعت مشترک می باشد و هرچه محل مشترک به مرکز مخابراتی مربوطه نزدیک تر باشد سرعت دریافتی بیشتر می باشد.

مشاهده می شود برخی از مشترکین در بهترین شرایط ، قطع و وصلی لینک دارند و یا با توجه به فاصله ای که از مرکز مخابراتی دارند ، سرعت دریافتی شان مناسب نمی باشد در این حالت بررسی از سر خط پیشنهاد می شود ( سرخط ، جعبه مخابراتی می باشد که اکثرا در ورودی منزل ، کار گذاشته شده است و مودم باید با سیم کوتاهی به سر خط متصل شود )

و پس از بررسی از سر خط با دو نتیجه مواجه خواهیم بود :

  • اگر پس از بررسی سر خط مشکل برطرف شد در نتیجه سیم کشی داخلی مورد دارد ( سیمی که از سر خط به داخل هدایت شده ایراد دارد و باید مشترک این مشکل را برطرف کند و شرکت ارائه دهنده مسئولیتی در این قبال نخواهد داشت )
  • اگر از سر خط همچنان مشکل پابرجا باشد ، از تجهیزات داخل مخابرات بررسی خواهد شد.

پس از بررسی از خود تجهیزات با دو نتیجه روبه رو خواهیم بود :

  • اگر بررسی از سر تجهیزات صورت گرفت و مشخص شود که مشکلی وجود دارد ، با تغییرات لازمه مشکل رفع خواهد شد ( پیگیری و مسئولیت تغییرات بر عهده شرکت ارائه دهنده می باشد )
  • اگر بررسی از سر تجهیزات صورت گرفت و مشخص شود که مشکلی وجود ندارد ، درنتیجه مسیر کابلی مشترک مشکل دارد ( درواقع سیمی که از مخابرات تا سرخط هدایت شده است مشکل دارد و پیگیری مشکل مسیر کابلی بر عهده خود مشترک می باشد و باید با مخابرات پیگیری های لازمه را انجام دهند )