محاسبه پهنای باند سرویس خریداری شده و سرعت دانلود چگونه است؟

تفاوت سرعت سرویس با سرعت دانلود بر روی تبدیل بیت به بایت است.

در ابتدا میبایست دو مفهوم برای کاربر مشخص شود.

۱- پهنای باند

۲- سرعت دانلود

غلط مصطلحی که امروزه در مکالمات رایج است اصطلاح سرعت سرویس میباشد که در واقع منظور از سرعت سرویس پهنای باند سرویس بوده که واحد اندازه گیری آن بیت (b) و با حرف b کوچک نمایش داده می شود. واحد های آن کیلوبیت (Kb) و مگابیت (Mb) می باشد.

کاربر هنگام خرید سرویس اعداد پهنای باند را دیده و نسبت به آن اقدام به خرید می نماید.

منظور از سرعت دانلود میزان انتقال داده بر ثانیه بوده و واحد آن بایت که با حرف (B) بزرگ نشان داده می شود. لازم به ذکر است کاربران در تست های بررسی سرعت توسط سایتها و نرم افزار ها مانند IDM مقدار سرعت را که بر اساس بایت می باشد را مشاهده نموده و سوال زمانی به وجود می آید که پهنای باند را با سرعت مقایسه می نماید. در صورتی که این دو زمانی که از نظر واحد اندازه گیری یکسان شوند قابل مقایسه با یکدیگر هستند.

راه تبدیل واحد ها به شرح زیر می باشد.

۸ بیت = ۱ بایت

۱ Byte = 8 bit

۱۰۲۴ bit = 1 kb

۱۰۲۴ Kb = 1 Mb

۲۰۴۸ Kb = 2 Mb

حرف K  به معنای کیلو و عدد معادل آن ۱۰۲۴ می باشد.

عدد  M به معنای مگا و عدد معادل آن ۱۰۲۴ * ۱۰۲۴  می باشد.

توجه: واحد بیت کوچکتر از واحد بایت می باشد.

برای تبدیل بیت (واحد کوچکتر یا همان واحد پهنای باند) به بایت (واحد بزرگتر یا واحد سنجش سرعت) عدد مورد نظر باید تقسیم بر ۸ شود.

به عنوان مثال اگر کاربری دارای سرویس با پهنای باند ۲ مگا بیت  (۲Mb)تهیه نموده باشد معادل عددی دیگر آن Kb2048 می باشد.

برای چنین کاربری با توجه به اینکه تبدیل واحد تقسیم بر ۸ انجام می شود انتظار میرود حین بررسی سرعت دانلود عدد KB 256  را مشاهده نماید.

جدول حداکثر سرعت بر اساس پهنای باند سرویس و همچنین میزان مصرف کاربر در جدول زیر مشاهده می شود.

پهنای باند بر اساس Mb مگابیت پهنای باند بر اساس Kb کیلوبیت سرعت دانلود بر اساس کیلوبایت KB
۲۵۶ Kb ۳۲ KB/sec
۵۱۲ Kb ۶۴ KB/sec
۱ Mb ۱۰۲۴ Kb ۱۲۸ KB/sec
۲ Mb ۲۰۴۸ Kb ۲۵۶ KB/sec
۴ Mb ۴۰۹۶ Kb ۵۱۲ KB/sec
۸ Mb ۸۱۹۲ Kb ۱۰۲۴ KB/sec
۱۶ Mb ۱۶۳۸۴ Kb ۲۰۴۸ KB/sec

به طور مثال: “سرعت انتخابی بنده ۴mb/s می باشد ولی سرعت دانلود ۵۱۲KB/s را نشان می دهد!! ”

پهنای باند خریداری شده بر حسب kbps (کیلوبیت بر ثانیه) و سرعت دریافت و ارسال اطلاعات برحسب KBps (کیلوبایت برثانیه) می باشد و فرمول محاسبه سرعت دانلود سرویس ها به شرح زیر است :

پهنای باند خریداری شده بر حسب kbps  (mbps) تقسیم بر ۸  = سرعت دانلود بر حسب کیلوبایت بر ثانیه (مگابایت بر ثانیه)