تعهدات مشترک

 • مصرف کننده متعهد است کلیه ی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و شرکت مخابرات را در ارتباط با موضوع قرارداد رعایت نماید. مسئولیت هر گونه دسترسی و استفاده ی شخص و کاربران شبکه ی وی، به سایت ها و موضوعات خلاف اخلاق و عفّت عمومی و همچنین مسئولیت محتوای محاورات، نامه ها، اوراق و پرونده های ارسالی و دریافتی بر عهده ی مصرف کننده خواهد بود .
 • مصرف کننده متعهد است از بروز هر گونه اختلالات نرم افزاری، سخت افزاری و امنیتی در شبکه ی پیشگامان و دیگر شبکه ها خودداری نماید. در غیر این صورت کلیه ی عواقب و خسارت های ناشی از آن بر عهده ی مصرف کننده خواهد بود.
 • مصرف کننده حق واگذاری موضوع قرارداد را جزئاً و یا کلاً به غیر ندارد و در غیر این صورت شرکت مجاز خواهد بود به صورت یک جانبه قرارداد را فسخ و باقیمانده ی مبلغ قرارداد را به نفع خویش ضبط نماید و مسئولیت هر گونه استفاده غیرقانونی و غیرمجاز و یا ایجاد اختلال به عهده ی مصرف کننده خواهد بود.
 • چنانچه مصرف کننده پس از تحویل سرویس، در شبکه و یا تجهیزات مورد استفاده، تغییراتی را ایجاد نماید که منجر به اختلال در خدمات شود و رفع آن ملزم به حضور کارشناس در محل مصرف کننده باشد، راه اندازی مجدد منوط به پرداخت هزینه خواهد بود.
 • در مدت زمان اشتراک، به محض اتمام حجم، سرویس مصرف کننده قطع و برقراری ارتباط مصرف کننده منوط به خریداری حجم اضافه از پیشگامان خواهد بود.
 • حفاظت از اطلاعات، امنیت شبکه، نام کاربری و رمز عبور سرویس مصرف کننده به عهده ی وی می باشد.
 • مصرف کننده موظف است، پس از اولین ارتباط با شبکه ی پیشگامان، نسبت به تغییر رمز ورودی سرویس ADSL خود اقدام نماید و در صورت بی توجهی به این امر، کلیه ی عواقب و خسارت های ناشی از این بی توجهی بر عهده ی مصرف کننده خواهد بود.
 • مصرف کننده تعهد می نماید از ارسال هر گونه Spam و نامه های تبلیغاتی خواسته و یا ناخواسته به اینترنت خودداری کرده و در این راستا اقدامات لازم برای جلوگیری از ارسال ناخواسته Spam و نامه های تبلیغاتی را اعمال کند. همچنین مصرف کننده متعهد می گردد از هر گونه اقدام و تلاش برای نفوذ به شبکه سرویس دهنده، ایجاد اختلال در سرویس های عمومی و خصوصی و دسترسی بدون مجوز به اطلاعات خصوصی افراد، شرکت ها و سازمان های داخلی و خارجی و استفاده از سرویس سایر مشترکین خودداری نماید.
 • مصرف کننده اقرار می نماید که:

الف) از مفاد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص شبکه های  اطلاع رسانی رایانه ای به ویژه مندرجات بند شش بخش ب آن مطلع بوده و متعهد به رعایت آن ها است.

ب)  از ممنوعیت موارد زیر مطلع است و هرگز با استفاده از خدمات ارائه شده مرتکب آنها نخواهد شد:

 • هرگونه نفوذ غیر مجاز به مراکز دارنده اطلاعات خصوصی و محرمانه و تلاش در جهت شکستن قفل و رمز سیستم ها و غیره.
 • هرگونه حمله به مراکز اطلاع رسانی و اینترنتی دیگران برای از کار انداختن و یا کاهش کارایی آن ها.
 • هرگونه تلاش برای انجام شنود و بررسی بسته های اطلاعاتی در حال گذر در شبکه که به دیگران تعلق دارد.
 • اسکن کردن شبکه ی شرکت سرویس دهنده یا سایرین.
 • استفاده از خدمات برای راه اندازی سرویس میزبانی اینترنتی (HOSTING).
 • هرگونه تلاش برای نفوذ در کارکنان شرکت سرویس دهنده جهت کسب هرگونه اطلاعات غیر عمومی.
 • ارتکاب جرایم مندرج در قانون تجارت الکترونیکی، قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزاری رایانه ای و آیین نامه مربوط، و سایر جرایم با استفاده از شبکه اینترنت.
 • استفاده از آدرس های IP دیگر به غیر از IP آدرسهای تخصیص داده شده از شرکت سرویس دهنده برای خدمات خاص.
 • انجام Voice Termination.
 • مصرف کننده اقرار می نماید با آگاهی از شرایط لازم جهت دریافت ســرویس های با سرعت بالاتر از ۱۲۸kb اقدام به عقد قرارداد می نماید.
 • در صورت ارتکاب تخلف در باب هر یک از موارد فوق، کلیه ی مسئولیت های ناشی از آن به عهده ی مصرف کننده خواهد بود.