خطای691 درهنگام اتصال به اینترنت به چه معناست؟

اشتباه وارد نمودن Username/Password در کانکشن PPPOE ساخته شده در ویندوز ، ساختن همزمان کانکشن PPPOE روی ویندوز و مودم و یا منقضی شدن سرویس و یا اتمام حجم اینترنت باعث ایجاد چنین مشکلی خواهد شد. در این شرایط پیشنهاد می‌شود که کانکشن PPPOE روی ویندوز را دوباره بسازید و username/password خود را مطابق آنچه در هنگام نصب تحویل داده شده، وارد کنید. در غیر این صورت حتماً با واحد پشتیبانی فنی تماس حاصل فرمایید.