امکانات اینترنت مرکزی با تکنولوژی +ADSL2 چیست؟

  • نصب تجهیزات امانی در کنار خطوط تلفن
  • امکان دستیابی به سرعت های مختلف
  • امکان دریافت اینترنت به صورت مجزا و متناسب با نیاز هر واحد
  • دریافت امتیاز کاربران ویژه، جهت بهره مندی از پشتیبانی