خدمات پس از نصب و راه اندازی اینترنت مرکزی

  • نصب و راه اندازی رایگان
  • ارائه ی تجهیزات به صورت امانی
  • پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته
  • ارائه ی جشنواره های متعدد با تخفیف ویژه
  • بررسی، رفع عیب سرویس و اعزام کارشناس در حداقل زمان مم