برای انجام تنظیمات مودم چه کاری باید انجام داد؟

با توجه به تنوع استفاده کاربران از مودم های متفاوت برای دریافت راهنمایی از طریق شماره ۰۷۶۳۲۳۰۰ با واحد پشتیبانی فنی تماس حاصل فرمایید.