شرایط استفاده

مشترکین حقوقی و حقیقی دارای شرایط زیر، می­ توانند از سرویس جدید اینترنت بی سیم اشتراکی استفاده کنند : مشترکینی که هزینه ­های سای...

ادامه مطلب

تعهدات مشترک

کلیه سرویس ها دارای آدرس IP به صورت Dynamic می باشند.  در صورت نیاز مشترک به آدرس IP به صورت Static مشترک می تواندضمن ارایه درخواست...

ادامه مطلب

تعهدات شرکت

مشخصات و نرخ خدمات باید به  نحو مناسب و با جزییات کامل، به طور رایگان به اطلاع مشترکین رسانده شود. شرکت متعهد است که ارتباط ...

ادامه مطلب

شرایط پشتیبانی

مشترک می تواند در زمان بروز مشکل فنی با واحد پشتیبانی فنی شرکت تماس گرفته و طرح مشکل نماید. مشترک می تواند در صورت داشتن شکا...

ادامه مطلب

شرایط فسخ

چنانچه هر یک از طرفین به تعهدات خود در این قرارداد عمل ننماید، طرف مقابل می تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید . در موارد...

ادامه مطلب