شرایط پشتیبانی

  • مشترک می تواند در زمان بروز مشکل فنی با واحد پشتیبانی فنی شرکت تماس گرفته و طرح مشکل نماید.
  • مشترک می تواند در صورت داشتن شکایت، به وب سایت شرکت به آدرس www.pishgaman.net مراجعه و شکایت خود را در سامانه شاکایات ثبت نماید و یا با تلفن ۱۵۷۷ و یا نزدیک ترین نمایندگی تماس بگیرد. همچنین سامانه ۱۹۵ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جهت ثبت شکایات مشترکین به آدرس www.cra.ri در دسترس می باشد.
  • به مشترک پیشنهاد می گردد تا از مودم و سرویس نصب و راه اندازی شرکت استفاده نماید تا خللی در برقراری ارتباط، پیشتیبانی و رفع مشکلات بعدی به وجود نیاید. عیب یابی مودم ها به صورت تلفنی تنها شامل مودم های مورد تایید شرکت بوده و شرکت مسئولیتی در قبال مودم هایی که مورد تایید نیستند نخواهد داشت.