علت قطع و وصلی چیست؟

اختلالات ممکن است به دلایل زیر به وجود بیاید:

  • پهنای باند ( پهنای باند در نظر گرفته شده در مرکز مخابرات)
  • مشکل از مودم مشترک
  • مشکل ارتباط با مودم (wireless)
  • مشکل در سیم کشی داخلی
  • مشکل مسیر کابلی ( فاصله مرکز مخابرات تا سر خط مشترک)