علت کندی سرعت چیست؟

اختلالات ممکن است به دلایل زیر به وجود بیاید:

  • فاصله از مرکز مخابرات تا سر خط مشترک
  • اختلالات زیر ساختی
  • سیم کشی داخلی
  • مشکل از مودم مشترک
  • مشکل سیستم مورد استفاده ( کندی به وجود آمده ناشی از قدیمی بودن سیستم، داشتن ویروس و….)
    عوامل نویز ساز ( دزدگیر، دو شاخه ضد برق ، پریز تلفن ، سیم های رابط ، اسپلیتر ، صفر بند تلفن ، دستگاه پز ، دستگاه شنود ، دستگاه فکس ، کابل کشی غیر استاندارد و ……)